Het doel van het programma SSI Advanced Adventurer Diver is dat u kennis maakt met vijf verschillende SSI specialty programma’s.

Voorwaarden voor deelname
Minimale leeftijd: 12 jaar.
Minimale leeftijd voor Adventure-duik in het kader van Deep Diving: 12 jaar.
Open Water Diver of Junior Open Water Diver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende
opleidingsorganisatie.

De eerste buitenduik van onderstaande specialtyprogramma’stelt mee voor het Advanced Adventurer-programma:
Boat Diving
Deep Diving
Dry Suit Diving
Enriched Air Nitrox
Navigation
Night/LimitedVisibility
Perfect Buoyancy
Photo andVideo
Search and Recovery
WavesTides and Currents
Wreck Diving

Het is mogelijk het gehele jaar door te starten met deze cursus.

info/aanmelden

specialty’s

vervolgopleidingen